logo-tpsoft
Hotline

0919 118 187

  • Giới thiệu
  • Sản phẩm
  • Dịch vụ
  • Liên hệ

Hành trình 7 năm

Thực hiện khát vọng ứng dụng những thành tựu của công nghệ vào lĩnh vực y tế

Hiểu biết của chúng tôi

Trong thế giới đang ngày càng số hóa, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe không nằm ngoài cuộc cách mạng công nghệ này. Sự hội tụ của công nghệ đã mang lại những đột phá đáng kể trong cách thức chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới.

Ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực y tế đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo hoạt động hiệu quả và thông suốt trong toàn bộ quy trình khám chữa bệnh.

Với sự hỗ trợ của công nghệ đã giảm đáng kể về mặt thời gian làm thủ tục, thời gian chờ khám, thời gian chờ mua thuốc; giảm thiểu sai sót trong quá trình kê đơn. Đơn thuốc điện tử cũng dễ đọc, do đó dược sĩ có thể xử lý nhanh chóng và ít xảy ra lỗi trong quá trình cấp phát. Từ đó, có thể tiết kiệm thời gian cho các bác sĩ, dược sĩ và cả người bệnh.

Hệ sinh thái sản phẩm

Hệ sinh thái

ĐỊNH VỊ

PHẦN MỀM NHÀ THUỐC

TPSoft là công ty chuyên về phần mềm Nhà thuốc, Phần mềm Phòng khám

TẦM NHÌN

PHẦN MỀM PHÒNG KHÁM

Công ty số 1 về phần mềm Nhà thuốc, Phần mềm Phòng khám

SỨ MẠNG

PHẦN MỀM PHÒNG MẠCH

TPSoft luôn nỗ lực sáng tạo sản phẩm ngày một thông minh hơn và tiện ích hơn nhằm thực hiện khát vọng ứng dụng những thành tựu của CNTT vào lĩnh vực y tế

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

PHẦN MỀM BÁC SĨ

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

Đặt sự hài lòng của khách hàng trong từng suy nghĩ và hành động

ĐỐI VỚI SẢN PHẨM

Phù hợp - Thân thiện - Nổi bật - Khác biệt

ĐỐI VỚI CHÍNH MÌNH

Kỷ luật - Nghiêm khắc - Tiến bộ - Khát khao

ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC

Trách nhiệm - Chất lượng - Tận tâm - Đúng hạn

ĐỐI VỚI CÔNG TY

Bảo mật - Chính trực - Trách nhiệm - Nhiệt huyết

ĐỐI VỚI ĐỒNG NGHIỆP

Chính trực - Tôn trọng - Giúp đỡ - Nhã nhặn

ĐỐI VỚI ĐỐI TÁC

Cân bằng - Tiết kiệm - Trách nhiệm - Bền vững