logo-tpsoft
Hotline

0919 118 187

  • Giới thiệu
  • Sản phẩm
  • Dịch vụ
  • Liên hệ

Phù hợp, Thân thiện - Nổi bật, Khác biệt

Thấu hiểu, Sáng tạo - Đồng hành, Chia sẻ

PHẦN MỀM TÌM BÁC SĨ

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật là một tài liệu quan trọng mà các tổ chức và doanh nghiệp sử dụng để thông báo cho người dùng và khách hàng của họ về cách thức thu thập, sử dụng, bảo vệ và chia sẻ thông tin cá nhân.

Chính sách này thường bao gồm thông tin về loại dữ liệu được thu thập, lý do thu thập, cách thức lưu trữ và bảo vệ dữ liệu, cũng như quyền của người dùng đối với thông tin cá nhân của họ. Mục tiêu của chính sách bảo mật là tăng cường minh bạch, xây dựng niềm tin và tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân.

YÊU CẦU XÓA DỮ LIỆU

Vui lòng cung cấp thông tin, để chúng tôi tiền hành xóa dữ liệu người dùng khỏi hệ thống

Đăng ký dùng thử

Hệ sinh thái

HIỂU BIẾT CỦA CHÚNG TÔI

Trong thế giới đang ngày càng số hóa, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe không nằm ngoài cuộc cách mạng công nghệ này. Sự hội tụ của công nghệ đã mang lại những đột phá đáng kể trong cách thức chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới.

Ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực y tế đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo hoạt động hiệu quả và thông suốt trong toàn bộ quy trình khám chữa bệnh.

Với sự hỗ trợ của công nghệ đã giảm đáng kể về mặt thời gian làm thủ tục, thời gian chờ khám, thời gian chờ mua thuốc; giảm thiểu sai sót trong quá trình kê đơn. Đơn thuốc điện tử cũng dễ đọc, do đó dược sĩ có thể xử lý nhanh chóng và ít xảy ra lỗi trong quá trình cấp phát. Từ đó, có thể tiết kiệm thời gian cho các bác sĩ, dược sĩ và cả người bệnh.

NGUYÊN TẮC 6P CỦA CHÚNG TÔI

P

rotection: Bảo vệ mọi quyền lợi của bạn

P

urpose: Giải quyết những vấn đề của bạn

P

artnership: Đồng hành phát triển cùng bạn

P

ersonalization: Sản phẩm, dịch vụ dành riêng bạn

P

rofessional: Chuyên nghiệp khi làm việc cùng bạn

P

roud: Tự hào khi được phục vụ bạn